Koszt usług rachunkowych

Ceny podane poniżej mają charakter orientacyjny i stanowią jedynie punkt odniesienia do wyceny indywidualnej. Prosimy o kontakt z biurem w celu przedstawienia szczegółowej oferty cenowej dla Państwa firmy.

Minimalne, kwoty netto.

Ceny są uzależnione przede wszystkim od ilości dokumentów, pracowników oraz środków trwałych, poza tym od specyfiki prowadzonej działalności. Podane kwoty minimalne obejmują rozliczanie jednosobowej działalności bez pracowników, księgowanie do 10 dokumentów.

Forma rozliczenia Opis Cena
Ewidencja Przychodów (ryczałt) •ewidencja przychodu zryczałtowanego podatku dochodowego •ewidencja zakupu i sprzedaży VAT •ewidencja środków trwałych •ewidencja wyposażenia •sporządzanie i wysyłka elektroniczna deklaracji do ZUS oraz US •obsługa on-line 150,00
Książka Przychodów i Rozchodów •podatkowa książka przychodów i rozchodów •ewidencja zakupu i sprzedaży VAT •ewidencja środków trwałych •ewidencja wyposażenia •sporządzanie i wysyłka elektroniczna deklaracji do ZUS oraz US •obsługa on-line 200,00
Księgi handlowe •dekretacja w KH •ewidencja zakupu i sprzedaży VAT •ewidencja środków trwałych •ewidencja wyposażenia •sporządzanie i wysyłka elektroniczna deklaracji do ZUS oraz US •obsługa on-line 700,00

Kadry, płace.

Koszt obsługi za jednego pracownika.

Rodzaj Zakres Cena
Płace •sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło •naliczanie wynagrodzeń •prowadzenie kart zasiłkowych •sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS •sporządzanie i przekazywanie deklaracji do US •prowadzenie karty wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie rocznych rozliczeń /PIT-11, PIT-40, inne/ •wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach i pasków wynagrodzeń 30,00
Kadry •założenie i prowadzenie teczki „akta osobowe” - pełna dokumentacja, skierowania na badania wstępne i okresowe, szkolenia BHP, karty urlopowe, zasiłkowe, umowy o pracę, aneksy do umów, świadectwo pracy •przygotowanie podstawowych dokumentów dot. zatrudnienia i zwolnienia pracownika /kwestionariusz os., PIT-2, św. – pracy, inne/ •naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami •prowadzenie kart zasiłkowych •sporządzanie i przekazywanie deklaracji do ZUS •sporządzanie i przekazywanie deklaracji do US /PIT-4R/ •prowadzenie karty wynagrodzeń pracowników oraz sporz ądzanie rocznych rozliczeń /PIT-11, PIT-40, inne/ •wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach i pasków wynagrodzeń •zaświadczenia ZUS / do stażu emerytalno-rentowego, o dochodach za dany rok dot. emerytów, rencistów i świadczeń przedemerytalnych •RP-7 - od chwili prowadzenia kadr w Kancelarii /całościowy – opcja/ 50,00

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

  • 90-031 Łódź ul. Nowa 28 e-mail: biuro@e-efekt.pl Tel. 42 674 48 37, 42 661 95 25 Fax. 42 674 80 91 Telefon komórkowy: 601 950 605