Księga przychodów i rozchodów

Możliwe formy opodatkowania, podatek progresywny lub liniowy.

Podstawa prawna ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawowy zakres usług:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez Klienta.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Prowadzenie Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (dla podatników podatku od towarów i usług).
 • Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT, PPL.
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M wraz z elektroniczną wysyłką do urzędów.
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych dla właścicieli.
 • Zeznania roczne dla właścicieli PIT-36, PIT36L.
 • Reprezentowanie w urzędach skarbowych i ZUS.
 • Opcjonalnie:

 • Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych.
 • Opracowanie niezbędnych sprawozdań do GUS i innych instytucji.
 • Opracowanie analiz oraz raportów finansowych.
 • Dojazd do Klienta.
  • 90-031 Łódź ul. Nowa 28 e-mail: biuro@e-efekt.pl Tel. 42 674 48 37, 42 661 95 25 Fax. 42 674 80 91 Telefon komórkowy: 601 950 605