Usługi w zakresie outsourcingu kadr i płac.

Oferujemy atrakcyjny Payrolling dla przedsiębiorców zatrudniających powyżej 20 pracowników na terenie Łodzi i województwa łodzkiego.

Zakres usług określamy indywidualnie w zależności od wymagań Klienta. Oferujemy bezpieczną formę wymiany informacji on-line poprzez szyfrowane połączenie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego (karta CryptoCard) lub bezpośredni odbiór i dostarczenie dokumentacji u Klienta.

Podstawowy zakres usług:

 • Naliczanie wynagrodzeń, urlopów, nadgodzin, dodatków.
 • Kompleksowe prowadzenie teczek osobowych, dokumentacji kadrowej.
 • Kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp.
 • Bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie pracowników oraz prowadzenie dokumentacji na potrzeby ZUS.
 • Ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych (karta chorobowa).
 • Prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów.
 • Przyjmowanie kontroli z ramienia ZUS, PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej oraz udzielanie wyjaśnień.
 • Opracowywanie raportów i zestawień kadrowych.
 • Obsługa umów cywilno-prawnych.
 • Wystawianie świadectw pracy.
 • Rozliczanie zeznań rocznych dla pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 • Reprezentowanie w urzędach skarbowych i ZUS.
 • Opcjonalnie w zależności od zawartej umowy:

 • Sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON.
 • Opracowanie niezbędnych sprawozdań do GUS.
 • Realizacja przelewów dla pracowników.
 • Realizacja przelewów do instytucji państwowych związanych z pracownikami.
 • Zastępstwo pracowników działu kadr.
 • Dojazd do Klienta.
  • 90-031 Łódź ul. Nowa 28 e-mail: biuro@e-efekt.pl Tel. 42 674 48 37, 42 661 95 25 Fax. 42 674 80 91 Telefon komórkowy: 601 950 605